Mitt livs äventyr!

Mitt livs äventyr!

Om bloggen

Jag vill att hela mitt liv ska vara ett äventyr. I den här bloggen delar jag med mig om saker som jag gör för att få vardagen till att bli mer som ett enda stort äventyr.

Misskötselns pris

Ekonomi/FinansPosted by Daniel Wed, January 30, 2008 10:32:11

Förr eller senare kommer notan. Det obehagliga ögonblicket kan skjutas upp - men inte hur länge som helst. USA får nu betala priset för tidigare excesser.

Ekonomen Fred Bergstens varning till det amerikanska representanthuset i början av december i fjol kan bli kuslig verklighet: "USA kan få betala dyrt, i käftarna på en finansiell kris och möjlig recession, för att ha levt så långt över sina tillgångar och därför blivit beroende av stora kapitalinflöden från resten av världen."

Sedan i somras har den amerikanska bolånekrisen och dess spridningseffekter till världens kredit- och aktiemarknader varit i fokus. Högrisklån till mindre bemedlade amerikaner, så kallade subprimelån, utgick från att huspriserna skulle fortsätta att raka i höjden. När priserna inte längre steg, och till och med föll på sina håll, samtidigt som räntorna steg brakade systemet ihop.

Ytterst handlar det om en släpphänt kreditgivning och dålig tillsyn av finansmarknaderna. Paralleller kan dras till den svenska bankkrisen i början av 1990-talet. Även där fanns inslag av ett osunt risktagande - vilda fastighetsaffärer slutade i finansiella krascher.

Att problemen på den amerikanska bolånemarknaden sedan kunde ge finansiella chockvågor världen över berodde delvis på brister i nya kreditinstrument. Långivarna finansierade sin verksamhet genom att ge ut obligationer med bostadslånen som säkerhet. De paketerades om i nya finansiella produkter, där köparens kunskap om kreditvärdigheten ofta var bristfällig.

Ännu vet vi inte var alla kreditförluster kommer att dyka upp - totalt kanske uppemot 500 miljarder dollar. Det har lett till en enorm misstro - vem kan man lita på? De som lånar ut pengar vill därför ha mer betalt i form av högre räntor.

Den långa perioden av extremt låga räntor blåste upp bubblan på bostadsmarknaden. Marknaderna badade i pengar. Det blev alldeles för billigt att låna - till vad som helst. Räntefesten fick deltagarna att tappa omdömet.

Men orsakerna till haveriet på bolånemarknaden kan sökas på fler håll. Det kan kopplas till ett av de fundamentala problemen i den amerikanska ekonomin - de så kallade tvillingunderskotten. Sedan lång tid tillbaka har amerikanerna levt över sina tillgångar och förbrukat mer än vad de producerat. Det återspeglar sig i underskotten i affärerna med utlandet, bytesbalansen, och i statsfinanserna.

Det gigantiska bytesbalansunderskottet har finansierats med enorma kapitalinflöden utifrån, till stor del från snabbväxande länder i Asien och från oljeländer. Det kommuniststyrda Kina har varit storköpare av amerikanska statspapper. De enorma kapitalströmmarna in i USA jagade avkastning - något som bidrog till att den riskfyllda subprimemarknaden tog skruv.

Kommer nu länder i Asien och Mellanöstern att vilja fortsätta finansiera det amerikanska bytesbalansunderskottet, det vill säga de amerikanska konsumenternas överkonsumtion?

Bolånekrisen kan allvarligt ha skadat den stabila relation som länge rått mellan sparare i dessa länder och de amerikanska hushållen.

Om den amerikanska centralbanken sänker sin styrränta ned till riktigt låga nivåer, klart lägre än på andra håll, kan det bli svårare att locka utländskt kapital till USA. Blir då också det dollarfall som pågått under en längre tid snabbt brantare - då kan det skrämma många från att investera i dollartillgångar. Om dessutom synen på USA:s långsiktiga tillväxtförmåga blir mer negativ, blir det än värre.

Vill det sig riktigt illa utlöses det skräckscenario som ekonomerna varnat för i många år - USA kraschar och drar med sig resten av världen ned i en djup lågkonjunktur. Vägen bort från underskottsträsket kan bli lång och svår. De senaste årens dollarfall har gynnat den amerikanska exporten och hjälper en bit för att minska underskottet. Men i grunden handlar det om att de amerikanska hushållen måste öka sitt sparande, som är nära noll.

Men att öka sparandet i nuläget är knappast rätt medicin - när ekonomin kan vara på väg mot recession. Då heter räddningen högre konsumtion.

Federal Reserve, med Ben Bernanke i spetsen, kan stå inför en av sina svåraste prövningar någonsin.

Orginalartikeln

  • Comments(0)//blogg.yings.se/#post122