Mitt livs äventyr!

Mitt livs äventyr!

Om bloggen

Jag vill att hela mitt liv ska vara ett äventyr. I den här bloggen delar jag med mig om saker som jag gör för att få vardagen till att bli mer som ett enda stort äventyr.

Finanskrisen, en lathund

Ekonomi/FinansPosted by Daniel Tue, October 07, 2008 22:31:50

Nu när finanskrisen är ett faktum kommer här en kort sammanfattning om hur den uppstod.

1. Bubblan pumpas upp
Under högkonjunkturen, som nu håller på att mattas av, gjorde företagen stora vinster. Det blev gott om pengar som kreditgivare ville låna ut för att kunna tjäna ännu mer pengar. Samtidigt tycktes bostadsmarknaden under 2000-talets första år stabil med stadigt stigande priser. Kreditgivare i USA vände sig då till en ny målgrupp genom att erbjuda relativt fattiga hushåll att låna till husköp. Låntagarna lockades med inledningsvis mycket fördelaktiga villkor. Lånen kom att kallas subprime-lån.

2. Husägare i ränteknipa
Under 2006 började många låntagare få svårt att betala räntor och amorteringar när villkoren skärptes. Samtidigt hade ekonomin i stort bromsat in. Luften började gå ur bostadsmarknaden och priserna sjönk. Folk som inte hade råd med lånen tvingades sälja sina hus till ett lägre pris än de hade köpt för. Istället för vinster i form av ränteintäkter satt banker och bolåneinstitut plötsligt med förluster. Pengarna de lånat ut skulle aldrig komma tillbaka.

3. Finansviruset sprids över världen
Vad som började som en skälvning på den amerikanska bostadsmarknaden fortplantade sig med hisnande fart över världen. Bolåneinstituten hade nämligen sålt vidare en stor del av fordringarna på subprimelånen som värdepapper till banker och andra aktörer på finansmarknaderna, även utanför USA. Köparna, som sett fram emot framtida vinster, satt plötsligt istället med förluster. Raset på den amerikanska bostadsmarknaden var därför plågsamt kännbart i hela världsekonomin.

4. Jättarna börjar vackla
Sommaren 2007 kom de första tecknen på att en riktigt allvarlig finanskris var i antågande. Investmentbanken Bear Stearns flaggade i juli för stora förluster. I augusti kom ett liknande nödrop från den franska banken BNP Paribas. Samtidigt varnade USA:s centralbank för att subprimekrisen kunde kosta motsvarande 600 miljarder kronor. Centralbankerna i många länder satte in akuta åtgärder, som att pumpa in mer pengar i det finansiella systemet och sänka styrräntorna. I USA lanserade president Bush ett stödprogram för de husägare som hamnat i knipa. I Storbritannien gick man så långt som att förstatliga den havererade banken Northern Rock.

5. En ödesdiger växelverkan
Finanskrisen och lågkonjunkturen har förstärkt varandra i en olycklig växelverkan. Banker och andra finansföretag hänger ihop med varandra och med andra delar av ekonomin i ett komplicerat nät av skulder, lån och återförsäkringar. Stora förluster i finanssektorn ger dyrare lån som ger mindre investeringar, lägre vinster, lägre sysselsättning, lägre konsumtion. Konkurser och arbetslöshet slår tillbaka mot finanssektorn när låntagare inte klarar att betala räntorna. Den nedåtgående spiralen får ytterligare fart när osäkerheten sprids till börsen och aktiekurserna dyker.

6. Krascher och panikåtgärder
Anrika finansföretag som ansetts orubbliga har fortsatt falla som dominobrickor under 2008. Regeringar och centralbanker gör brandkårsutryckningar för att upprätthålla förtroendet för bankväsendet. I början på september i år gick USA:s centralbank in och räddade bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac, båda på ruinens brant. Banken Lehman Brothers däremot vädjade förgäves och tvingades den 15 september att ansöka om konkurs. Och dagarna därefter gick ännu en gigant ner på knä: det amerikanska försäkringsbolaget AIG med verksamhet i över 100 länder. Effekterna av en konkurs i AIG bedömdes som alltför farliga och USA:s centralbank har gått in som livräddare.

7. Skalven når Sverige
Sverige är inte oberört av finanskrisen. Vårt beroende av omvärlden är stort. När finansoron och lågkonjunkturen med gemensamma krafter drar ner konjunkturen i USA och Euroländerna får det tydliga negativa effekter på vår ekonomi. Det har också uppdagats att exempelvis svenska Swedbank haft affärer med Lehman Brothers och direkt lider skada av kraschen där. Överlag har det blivit dyrare att låna pengar i Sverige som en följd av osäkerheten på finansmarknaden. Höjd ränta är ett sätt för bankerna att försäkra sig mot ökad risk. Sedan 2005 har lån blivit dubbelt så dyra i Sverige. Samtidigt har bankerna lånat ut allt större del av köpeskillingen och sänkt kraven på kontantinsatser vid bostadsaffärer. Konsekvensen blir att många svenskar har dragit på sig större lån som dessutom blivit dyrare. I det läget kan arbetslöshet bli ett dråpslag för hushållets ekonomi. När bostadspriserna nu stannar av eller till och med sjunker, riskerar den som måste sälja att göra en förlust som blir svår att göra sig av med. Scenariet påminner om bank- och bostadskrisen i början på 1990-talet.

Källa: DN

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.